#

Vacature bestuur + kasco 2020-2021

28 Mrt 2020

Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van 15 juni 2020 (onder voorbehoud i.v.m. mogelijk aangescherpte RIVM maatregelen) in de Florin, Nobelstraat 2 te Utrecht, zullen zeven afdelingsleden verkozen worden die tijdens het bestuursjaar 2020-2021 de kar van de Jonge Democraten Utrecht zullen trekken. Heb jij interesse in een bestuursjaar bij de Jonge Democraten Utrecht en wil je meer weten over de functies die vacant komen te staan?

- Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- Bestuurslid Pers & Politiek
- Bestuurslid Werkgroepen
- Bestuurslid Organisatie en Internationaal
- Bestuurslid Promotie

Omschrijvingen van de functies zijn hier te vinden.

Hieronder lees je alles over de procedure om je kandidaat te stellen voor het afdelingsbestuur. Lees deze tekst goed door, want alle informatie die je nodig hebt, staat hier in! Indien je na het doorlezen van deze tekst nog vragen hebt, kun je contact opnemen met Secretaris Thomas Schepp via secretaris.utrecht@jd.nl.

Kascontrolecommissie (KasCo)

Naast afdelingsbestuursleden zijn we ook weer op zoek naar nieuwe leden voor onze Kascontrolecommissie. Deze commissie komt 3 á 4 keer per jaar samen, controleert de werkzaamheden van de penningmeester en geeft advies over het te voeren financiële beleid. Heb jij interesse? Vul dan snel het kandidaatstellingsformulier in en stuur het naar secretaris.utrecht@jd.nl.

Aanmelden

Alleen als JD Utrecht-lid kun je je verkiesbaar stellen voor de bovenstaande functies. De deadline voor aanmelden is het begin van de AAV, maar om het plannen van een gesprek met de Oriëntatiecomissie te vergemakkelijken wordt het op prijs gesteld als een kandidaat zich uiterlijk drie weken voor de AAV, dus uiterlijk maandag 25 mei aanmeldt. Tevens kan de kandidaatstelling dan van tevoren aan de vereniging gepresenteerd worden. Het kandidaatstellingsformulier kun je hier downloaden en ingevuld opsturen naar secretaris.utrecht@jd.nl

Data gesprekken met Oriëntatiecommissie

In aanloop naar de AAV heeft de Oriëntatiecommissie een gesprek met iedere kandidaat. Deze gesprekken duren ongeveer 30 minuten per kandidaat. Om de gesprekken zo gelijk mogelijk te laten verlopen, spreken steeds dezelfde personen van de Oriëntatiecommissie met alle kandidaten voor een bepaalde functie. De data voor deze gesprekken zijn 2 en 3 juni tussen 19:00 en 22:00 en zullen digitaal plaatsvinden. Indien je op deze dagen niet beschikbaar bent, wordt er eventueel gekeken naar een andere datum.

Hoe verloopt een gesprek met de Oriëntatiecommissie?

Het gesprek met de Oriëntatiecomissie heeft een open en informatief karakter. De kandidaat heeft de mogelijkheid om meer inzicht te verwerven in hetgeen een bestuurslidmaatschap inhoudt en wat hiervan te verwachten. De leden van de Oriëntatiecomissie zullen een zestal onderwerpen in ieder gesprek verwerken, namelijk ervaring (studie, werk, binnen en buiten de JD), motivatie, beeld van het bestuursjaar, beeld van de functie, inhoudelijke plannen en praktische zaken (voldoende tijd, flexibiliteit). De Oriëntatiecomissie probeert op deze manier een zo reëel mogelijk beeld van de kandidaat te krijgen, maar het gesprek is ook nuttig voor de kandidaat omdat hij hierdoor nog extra voorbereid wordt op zijn mogelijke bestuursjaar. Het gesprek met de Oriëntatiecomissie geeft de kandidaat daarom ook nog de gelegenheid nog eens extra na te denken over de vraag waarom de kandidaat graag het afdelingsbestuur in wenst te gaan. Een gesprek kan de kandidaat waardevolle inzichten geven in mogelijke situaties die hij in het afdelingsbestuur kan tegenkomen, en hoe hij daar het beste mee om zou kunnen gaan.

Hoe je voor te bereiden op dit gesprek?

Het gesprek met de Oriëntatiecomissie is geen sollicitatiegesprek, maar een informatief gesprek over de verwachtingen ten aanzien van het afdelingsbestuursjaar. Ter voorbereiding op het gesprek met de Oriëntatiecomissie is het goed om een goede indruk te hebben van het bestuursjaar. Door te praten met huidige afdelingsbestuursleden kan de kandidaat zich een beeld  vormen  van werk van het afdelingsbestuur en de functie waarvoor hij zich wil kandideren.

Het advies

Op basis van de schriftelijke motivatie en het gesprek stelt de Oriëntatiecomissie een kort verslag (ongeveer 8 tot 10 regels) op, waarin zij hun beeld van de kandidaat weergeven. Hierbij kan ingegaan worden of de kandidaat naar verwachting voldoende tijd heeft voor het afdelingsbestuur, en welke sterke en minder ontwikkelde eigenschappen de kandidaat heeft. Het gaat hier om een niet-bindend advies wat alleen ter overweging wordt meegegeven aan de leden maar ook een nuttig middel kan zijn om je eigen persoonlijke ontwikkelingsplan voor je bestuursjaar mee te starten en om met de Orco over wat ideeën en plannen voor een bestuursjaar te sparren. Het advies wordt van te voren aan de kandidaat toegestuurd, zodat de kandidaat nog kan aangeven als iets naar zijn mening onjuist is, en tijdens de korte presentatie die de kandidaat zal geven op de AAV alvast kan ingaan op de opmerkingen van de Oriëntatiecomissie. Op de AAV zal een lid van de Oriëntatiecomissie het advies aan de leden uitspreken. Het advies wordt vertrouwelijk behandeld en niet gepubliceerd.

Vragen?

Voor vragen en/of opmerkingen rondom de procedure kun je contact opnemen met Thomas Schepp door te mailen naar secretaris.utrecht@jd.nl. Wij hopen je zo voldoende geïnformeerd te hebben en we zien je kandidaatstelling graag tegemoet!

Categorie: Nieuws Vacatures