#

Brief aan de gemeente | Uitzondering handhaving studenten als groep

23 Apr 2020

In deze brief naar de gemeente vragen wij samen met het CDJA en de JOVD om een uitzondering op de handhaving als studenten in een groepje van maximaal 6 huisgenoten voor hun huis zitten

Geacht college,

Inmiddels is duidelijk dat studentenhuizen niet onder het begrip ‘huishoudens’ vallen. Dat betekent dat studenten, ondanks dat ze een keuken, douche, toilet, woonkamer en gang delen net zoals elk ander huishouden, niet samen naar buiten mogen. Voor studenten gelden volgens de burgemeester dezelfde regels als voor iedereen: geen groepsvorming, en in de publieke ruimte 1.5 meter afstand houden. Dit is ons ter oren gekomen na aanleiding van een telefonische gesprek met burgemeester Jan van Zanen
als reactie op de ingezonden brief van het CDJA Utrecht. Nogmaals dank voor de reactie.  

Wij, Het CDJA Utrecht, de Jonge Democraten Utrecht, en de JOVD Utrecht e.o, moeten echter vaststellen dat de praktische uitwerking van deze regels voor studenten behoorlijk ingrijpend is. Veel studentenhuizen bezitten geen eigen tuin en studenten hebben slechts een kleine kamer voor zichzelf. Studenten mogen zich niet op de uitzondering op de groepsvorming beroepen, zoals gezinnen dat wel mogen. De enige mogelijkheid die ze rest, is binnen in hun kamers te blijven. Laten we ook niet vergeten dat veel studentenhuizen niet eens een woonkamer hebben. Een tekort aan ruimte en frisse lucht komt de geestelijke gemoedstoestand van de vele studenten die zich in deze situatie bevinden niet ten goede, zeker niet met het vooruitzicht dat de lockdown nog aanzienlijke tijd van kracht blijft. 

Daarom pleiten wij voor een redelijke uitzondering op de handhaving van groepsvorming bij studentenhuizen. Wanneer studenten voor de deur van hun studentenhuis in kleine groepjes bij elkaar zitten, zouden ze niet bang hoeven zijn voor een boete. Inmiddels hebben deze huisgenoten al 5 weken met elkaar een huis gedeeld en is het besmettingsgevaar onderling nihil.

Concreet stellen wij deze handhavingsuitzondering voor:

- indien huisgenoten zich voor hun huis bevinden, of in het geval van studentencomplexen, op een gemeenschappelijke buitenplaats, zal er niet gehandhaafd worden voor het niet in acht nemen van 1,5 meter afstand, conform de uitzonderingsregel voor gezinnen.

- deze uitzondering geldt alleen wanneer de groep huisgenoten die buiten zit niet groter is dan een gezin van normale grootte (maximaal 6).

Met deze uitzondering denken wij dat we een eerlijk en te handhaven oplossing hebben bereikt voor
studenten die inmiddels al 5 weken dicht op elkaar leven. Aangezien deze uitzondering beperkt zal
blijven tot kleine groepen in de directe nabijheid van het studentenhuis, zal het geen bemoeilijking
voor de handhaving vormen, noch is er een reëel risico dat deze studenten op deze wijze anderen
zullen besmetten.

Dit ontslaat studenten uiteraard niet van hun verantwoordelijkheid om samen met de hele samenleving de huidige coronacrisis zo goed en veilig mogelijk door te komen. Maar kijkend naar de vele studenten die zich in deze tijden als vrijwilliger inzetten en de vele inzamelacties die studenten hebben opgezet, zien wij dat veruit de meeste studenten deze verantwoordelijkheid goed op zich nemen. In deze lastige tijden letten we op elkaar, maar laten we daarbij niet de student vergeten.

Getekend,

Nyna Visser, voorzitter van de Jonge Democraten Utrecht

Daan Sanders, voorzitter van het CDJA Utrecht

Robert Snitselaar, voorzitter van de JOVD Utrecht e.o.

Categorie: Nieuws