#

Evaluatie Experiment Facebookadds

24 Okt 2015

Het afgelopen bestuursjaar heeft  de Jonge Democraten Utrecht geëxperimenteerd met de mogelijkheden die Facebook biedt om tegen betaling een groter publiek te bereiken, namelijk ‘Adds’. De Jonge Democraten Utrecht heeft een pagina en een groep. De groep is gericht op intern en de pagina (ook) op extern. De promotie is gericht op een extern publiek en gaat dus via de pagina.

Hierbij, op verzoek van de AAV, een korte evaluatie van het experiment. Deze evaluatie heeft weinig wetenschappelijke pretenties, maar kan wel handvatten bieden om in de toekomst effectief gebruik te maken van dit promotiemiddel. Er zal allereerst in worden gegaan op wat er is gedaan, dan op de resultaten van de experimenten. Vervolgens worden Facebookadvertentie vergeleken met andere promotiemiddelen en tot slot zal op basis van voorgaande een aantal conclusies worden getrokken.


Het experiment

Via de pagina is een aantal mogelijkheden tot adverteren die zijn onderzocht, met name de promotie van evenementen en de promotie van de pagina op zich.   

Een deel van de activiteiten is gepromoot voor 4 euro per keer. Dit is gestart op 21 oktober 2014. Daarnaast is voor het Zorgsymposium een grote campagne gehouden voor 27,98 euro en is er in augustus een algemene promotie van de pagina geweest voor 9,92 euro.


Resultaten

Bereik
Het bereik gaat over hoeveel mensen je zien. Dit zegt dus nog niets over of ze ook iets doen met de informatie, maar geeft wel iets aan over de hoeveelheid mensen die de JD voorbij zien komen.
Het bereik van evenementen wordt dankzij de promotie van 4 euro per keer significant verhoogd. Dit kan met een bereik van ca. 500 tot 1000 mensen tot 10 keer hoger liggen dan normaal. Daarbij moet wel gezegd worden dat het bereik van meer dingen afhankelijk is. Een controversiële post kan zelfstandig ook al dergelijke hoogtes bereiken. In maart, toen er geen promotie was, lag het bereik een stuk lager.

Tijdens de promotie van de pagina is het bereik ook verhoogd. Bij de meest succesvolle Add zijn zo’n 2400 mensen extra bereikt ten opzichte van de 160 mensen aan natuurlijk bereik. Daarbij moet de kanttekening worden gemaakt dat het bereik meestal slechts 1000 hoger ligt en dat soms via natuurlijke weg getallen worden bereikt van boven 5000.

Promotie heeft dus zichtbaar effect op het bereik. Het is daarmee een goede methode om een nieuw publiek aan te spreken. Met name omdat het mogelijk is bepaalde groepen te selecteren die Adds te zien krijgen. Qua kosten is het flexibel, maar deze hoeven niet exorbitant hoog te zijn.
Een grote advertentiecampagne voor het zorgsymposium (waar uiteindelijk 27,98 euro aan is gespendeerd), is minder succesvol gebleken. Het bereik lag niet proportioneel hoger dan bij advertenties voor 4 euro (namelijk 2670 mensen in plaats van rond rond de 2000). Dit is dan ook niet erg aan te raden om te herhalen.

Likes
Likes op de pagina op 1 september 2014: 359
Likes op de pagina op 31 augustus 2015: 522
Er zijn dus 163 likes bijgekomen.

In een vergelijkbare periode eerder zijn er 118 likes bijgekomen, de populariteit is dus zowel absoluut als relatief toegenomen in de periode van experimentatie. Hierbij moet vermeld worden dat de activiteiten in 2014-2015 erg goed bezocht zijn en zowel afdeling als vereniging steeds populairder worden. Dit heeft een wisselwerking met het aantal likes.
Rond de start van het gebruik van de Adds, 21 oktober 2014, is een duidelijke toename in de hoeveelheid likes. De toename is waarschijnlijk gedeeltelijk geremd doordat een significant deel van het jaar de activiteiten zijn gemaakt via de groep, terwijl dit eerder op de pagina was (en inmiddels ook weer is).
Wel opvallend is dat in maart (toen geen promotie is geweest), de toename van likes consistent is gebleven. In hoeverre er een rechtstreeks causaal verband is, is dus niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk is de populariteit en naamsbekendheid naast Adds mogelijk ook toe te schrijven aan populariteit van de D66.
Waar wel een duidelijk rechtstreeks verband is, is tussen paginapromotie en de hoeveelheid likes.  Dit heeft 12 nieuwe likes opgeleverd, aldus Facebookstatistieken. Aangezien het gaat om mensen die puur vanwege de campagne zijn bereikt en hebben geliked, het een vrij kleine campagne was en het een groei is van bijna 2,5%, is dit indrukwekkender dan op het eerste gezicht mag lijken. Voor ongeveer 80 cent per persoon geeft deze vorm van adverteren de mogelijkheid om een volstrekt nieuw persoon aan te spreken.

Opkomst activiteiten
Tijdens de periode van promotie is een consistentere opkomst geweest op avonden. Dit heeft met meerdere factoren te maken gehad, maar waarschijnlijk ook gedeeltelijk met de advertenties. Een heel directe link is echter niet te leggen, aangezien er van niemand is vastgelegd dat een Add de reden van komen was. Hier is ook geen echt onderzoek naar gedaan.


Facebookadvertenties in relatie tot andere promotiemiddelen

Voor het promoten van activiteiten is Facebook een effectief middel. De grote meerderheid van onze doelgroep (jongeren) heeft Facebook. Los van betaalde promotie kan door het maken en delen van evenementen al een grote groep worden bereikt. Voor normale avonden lijkt dit ook de meest effectieve vorm. De meeste mensen die betrokken zijn bij de Jonge Democraten, zijn namelijk al op een manier verbonden aan JD Utrecht op Facebook (door vrienden, lidmaatschap van de groep, of het liken van de pagina). Voor deze groep mensen heeft adverteren geen toegevoegde waarde.

Bij het promoten van activiteiten waar een grotere interesse van buitenaf in de lijn der verwachtingen ligt, is het effectiever om te adverteren.

Adds zijn flexibeler in prijs dan flyers of posters en in de meeste gevallen ook goedkoper. Daarnaast is het effectiever omdat men specifiek kan aangeven op welke doelgroep de advertenties gericht zijn. Prettig voor het bestuur is dat het een stuk minder tijd en moeite kost. Tot slot is het beter voor het milieu om op deze wijze te adverteren.

Er is niet geëxperimenteerd met het gebruik van advertenties voor campagne of acties. Dit kan nog wel de moeite waard zijn.
Bij Adds mist wel een zekere persoonlijk element. Het blijft uiteindelijk een stel pixels op iemands beeldscherm. Daarom zijn Adds geen vervanging voor normale ledenwerving zoals het huren van een kraampje. Het kan echter wel een goede aanvulling zijn.
Een andere optie is het gebruik van GoogleAdds. Het Bestuur Blok is bezig deze mogelijkheid verder te onderzoeken.

Tot slot zijn advertenties een manier om naamsbekendheid te vergroten.

 
Conclusie

  • Adds zijn goed te gebruiken bij promotie van evenementen waar een groter extern publiek wordt verwacht. Denk hierbij aan avonden met grote namen en/of symposia.
  • Kleine bedragen van ca. 5 euro werken het meest kosten-effectief voor de promotie van onze evenementen.
  • Het is interessant om verder te kijken naar Adds voor de promotie van acties of campagnes.
  • Adds zijn vaak een goed alternatief voor flyers/posters.
  • Adds zijn een goede versterking van campagnes om leden te werven. Het kan echter het persoonlijke contact bij bijvoorbeeld een kraam niet vervangen.
Categorie: Nieuws Weblog