#

Bestuur

Bestuur

Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken binnen Afdeling Utrecht. Het zijn leden van de afdeling die door de Algemene Afdelingsvergadering zijn gekozen om een bepaalde functie uit te oefenen.

Het beleidsplan van bestuur Sebregts kan je hier vinden.

Het bestuur van JD Utrecht bestaat per 1 september 2018 uit:

Voorzitter: Bloys Sebregts

Mijn naam is Bloys Sebregts en op dit moment zit ik in de laatste fase van de master Health Care Management. Vorig jaar liep ik voor het eerst bij de Jonge Democraten Utrecht binnen. Gelijk viel mij de warme, toegankelijke sfeer op in combinatie met de politieke inhoud. Het afgelopen jaar ben ik actief geweest binnen de landelijke werkgroep Volksgezondheid. Het komende jaar hoef ik alleen nog een scriptie te schrijven van mijn master. Daarnaast is het een grote eer om de afdeling Utrecht van de Jonge Democraten te mogen leiden. Als Voorzitter wil ik graag toegankelijk zijn voor het bestuur, leden, andere afdelingen en andere politieke jongerenorganisaties. Ik kan niet wachten om te beginnen aan een jaar vol politieke inhoud, verkiezingen en gezelligheid met deze enthousiaste groep!

e-mail: voorzitter.utrecht@jd.nl

Algemeen Secretaris: Pieter van Brakel

Mijn naam is Pieter van Brakel, 21 jaar en bachelor student Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Begin 2017 leerde ik de Jonge Democraten Utrecht kennen bij het nieuwe leden moment in de Florin. Na de enthousiaste sfeer die avond te hebben meegemaakt ben ik actief geworden in de werkgroep Economie. Vanwege de fijne ervaringen die ik bij de Jonge Democraten Utrecht heb opgedaan heb ik mij gekandideerd voor de functie van Algemeen Secretaris. Als Algemeen Secretaris wil ik mij onder andere inzetten voor een veilige omgang met de persoonsgegevens van de Jonge Democraten. Daarnaast wil ik mij inspannen om samen met het bestuur en de Jonge Democraten een solide bijdrage te kunnen leveren tijdens de verkiezingen.

e-mail: secretaris.utrecht@jd.nl

Penningmeester: Robbert Bianchetti

Mijn naam is Robbert Bianchetti, ik ben op dit moment bezig met mijn master Accountancy aan de Nyenrode Business Universiteit. Naast mijn studie werk ik op de Audit en Assurance afdeling van accountantskantoor BDO. Dit houdt in dat ik samen met een controleteam jaarrekeningen van bedrijven controleer. Ik ben ongeveer een jaar geleden lid geworden bij de Jonge Democraten Utrecht. De sfeer en politieke inhoud spraken mij zeer aan, en daarom besloot ik al snel lid te worden bij de werkgroep Economie. Met veel plezier heb ik een bijdrage geleverd aan het organiseren van de maandagavonden van de werkgroep. Ik had er zelfs zoveel plezier in dat ik graag een grotere bijdrage aan de vereniging wilde leveren. Daarop besloot ik te solliciteren voor de functie van Penningmeester bij de Jonge Democraten Utrecht. Ik kijk ernaar uit om er komend jaar voor te zorgen dat onze vereniging financieel gezond blijft en dat er te allen tijden duidelijkheid en transparantie bestaat over de financiën.

e-mail: penningmeester.utrecht@jd.nl

Bestuurslid Organisatie & Internationaal: Tommy Somer

Mijn naam is Tommy Somer, 19 jaar en eerstejaars student aan de Hogeschool van Amsterdam bij de lerarenopleiding docent maatschappijleer. Toen ik in september 2017 voor het eerst de Florin binnenliep, was ik opzoek naar gezelligheid afgewisseld met politieke inhoud en een stuk persoonlijke ontwikkeling. In mijn huidige functie komen al deze facetten tot mijn grote plezier terug. Door de nieuw te vormen Borrelcommissie willen wij als bestuur meer gezelligheid toevoegen aan de vereniging naast de bestaande avonden met politiek inhoud. Daarnaast wil ik als bestuurslid Organisatie & Internationaal de kwaliteit van alle evenementen zoveel mogelijk waarborgen met het vooruitzicht op de aankomende bezuinigingen vanuit de vereniging. Ik hoop samen met mijn bestuur voor alle JD(U)'ers een mooi jaar neer te zetten, ik heb er in ieder geval enorm veel zin in!

e-mail: organisatie.utrecht@jd.nl

Bestuurslid Pers & Politiek: Demi Koerhuis

Ik ben Demi Koerhuis, 22 jaar en net afgestudeerd aan de studie Algemene Sociale Wetenschappen. Afgelopen september ben ik lid geworden van de Jonge Democraten. Ik ben toen lid geworden van de werkgroep ‘Veiligheid en Justitie’. Ik vond de vereniging met al zijn politieke inhoud en gezelligheid ontzettend leuk, zo leuk zelfs dat ik aankomend jaar deel mag nemen in het bestuur, in de functie Pers en Politiek! Aankomend jaar wil ik graag mensen stimuleren om politiek actief te zijn, door moties, amendementen te schrijven met (nieuwe) leden. Leden wil ik ook stimuleren meer te presenteren. Belangrijk vind ik het verder om meer vrouwen te stimuleren politiek actief te zijn. Ook wil ik aandacht gaan besteden aan de verkiezingen! Daarnaast is de JDU een ontzettend mooie vereniging, die het zeker verdient meer in de pers te komen! Ik wil komend jaar daardoor meer zichtbaarheid in de pers creëren voor onze vereniging. Ik heb ontzettend veel zin in aankomend jaar en hoop een leuk jaar voor iedereen neer te zetten!

e-mail: politiek.utrecht@jd.nl

Bestuurslid Promotie: Jorg Verkerk

Mijn naam is Jorg Verkerk, 23 jaar en masterstudent Management van de Publieke Sector aan de Universiteit Leiden. Toen ik in september 2017 lid werd van de JDU en de lokale werkgroep Zorg had ik niet kunnen vermoeden dat ik een jaar later zo enthousiast geworden ben over de professionaliteit en gezelligheid van de vereniging dat ik mij het komende jaar mag toeleggen op de promotie van de vereniging in Utrecht. Ik wil hierbij dat de JD ook inzetten op het behoud van oudere leden naast het aantrekken van nieuwe leden. Ik geloof dat zij samen de kracht vormen waarmee de JD politieke output genereert én tegelijkertijd een plek voor ontmoeting en borrels is. Het komende jaar staan er drie verkiezingen op het programma. Hoewel het een lastige opgave wordt deze te stroomlijnen, heb ik er het volste vertrouwen in dat uit de samenwerking met D66 een bloeiende campagne gaat voortkomen. Een mooie verkiezingsuitslag is fijn, bewustzijn onder leden en Utrechters van het belang van de provincie en Europa is minstens net zo belangrijk.

e-mail: promotie.utrecht@jd.nl

Bestuurslid Werkgroepen: Claudia Keijzer

Ik ben Claudia Keijzer, 20 jaar en net begonnen aan de master Science and Business Management. Sinds september vorig jaar ben ik lid van de JD omdat ik naast mijn studie gezelligheid en mijn politieke interesse wilde combineren. Als voorzitter van de lokale werkgroep Onderwijs, Cultuur & Wetenschap heb ik daarbij geleerd hoe belangrijk het is om betrokken leden te hebben, en wil daarom iets teruggeven aan de vereniging door de functie van bestuurslid Werkgroepen te gaan bekleden. Komend jaar wil ik me daarom gaan richten op het activeren van leden binnen de werkgroepen en de samenwerking tussen de werkgroepen, zowel op lokaal als landelijk niveau. Het is daarbij van belang dat communicatie binnen de werkgroepen duidelijk en transparant is, zodat de samenwerking efficiënt kan verlopen. Ten slotte wil ik ook graag voldoende trainingen kunnen aanbieden aan de leden, zoals tijdens de UPKaderdag en congresvoorbereidingen. Verder heb ik ontzettend veel zin in dit bestuursjaar en hoop ik dat we een mooi jaar gaan neerzetten!

e-mail: werkgroepen.utrecht@jd.nl