#

Lokaal Politiek Programma

Lokaal Politiek Programma

POLITIEK PROGRAMMA voor de stad Utrecht

Inleiding

Voor je ligt het politieke programma voor de stad Utrecht van de Jonge Democraten Utrecht. In dit programma hebben wij onze visie op een aantal belangrijke lokale thema’s gevat. Ons programma kenmerkt zich door een progressief en liberaal geluid. Wij gaan uit van de kracht van de bewoners, ondernemers en studenten in ‘ons stadsie’ om hun eigen leven richting te  geven. Tegelijkertijd vinden wij het van belang dat de overheid zorgt voor gelijke kansen voor iedereen en hulp biedt aan burgers die dat nodig hebben.   

Dit Lokale Politieke Programma moet worden gezien als een aanvulling op het landelijke Politieke Programma van de Jonge Democraten. Omdat onze stad voor eigen uitdagingen staat, vinden wij het belangrijk om een lokaal programma te hebben dat daarop inspeelt. Onze leden kunnen door middel van amendementen het programma aanpassen om nieuwe inzichten en standpunten een plaats te geven. Hierdoor blijft het Lokale Politieke Programma een belangrijke leidraad voor onze Afdeling om van Utrecht een nóg betere stad te maken.

  1. Openbaar Bestuur
  2. Onderwijs & Cultuur
  3. Economie
  4. Duurzaamheid
  5. Verkeer
  6. Wonen
  7. Volksgezondheid
  8. Jeugdzorg
  9. Veiligheid
  10. Asielbeleid