#

Asielbeleid

Asielbeleid

  1. Asielbeleid

Het is belangrijk dat mensen die gedwongen hun land moeten ontvluchten, door omstandigheden zoals oorlog of onterechte vervolging, bescherming krijgen. We moeten niet alleen verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen inwoners, maar ook voor vluchtelingen die niet beschermd worden door hun eigen overheid. Mensen die alles hebben achtergelaten om hun toevlucht te zoeken in Nederland wacht een lange en onzekere tijd. Asielzoekers in afwachting van een oordeel over hun verblijfsstatus moeten zich kunnen voorbereiden op terugkeer naar het land van herkomst of (permanent) verblijf in ons land. De Jonge Democraten Utrecht willen dat asielzoekers in staat worden gesteld onderwijs te volgen of werkervaring op te doen. Dat bevordert zelfredzaamheid en verlaagt de drempel voor vrijwillige terugkeer naar eigen land. Ook vinden de Jonge Democraten Utrecht het van belang dat er kritisch wordt gekeken naar de beschikbare inburgeringscursussen en de kwaliteit daarvan. Die cursussen zijn vaak ondermaats, waardoor de integratie van asielzoekers wordt vertraagd.

De Jonge Democraten Utrecht willen tevens dat de noodopvang wordt gecontinueerd en dat wordt voorzien in noodzakelijke levensbehoeften zoals onderdak, voedsel en medische zorg. Dit geldt zowel voor asielzoekers die nog in de procedure zitten, als asielzoekers die al te horen hebben gekregen dat ze in Nederland mogen blijven, als uitgeprocedeerde asielzoekers. Voor al deze groepen moet er bed, bad en brood beschikbaar zijn. Ook moeten asielzoekers veilig aangifte kunnen doen en niet het gevoel hebben opgejaagd te worden door politie en justitie.

De gemeente dient organisaties die zich inzetten voor het lot van deze groep mensen te ondersteunen. Daarbij vinden de Jonge Democraten Utrecht het van belang dat alle communicatie vanuit de gemeente naar de asielzoekers in hun eigen taal of in ieder geval in het Engels wordt verstrekt. Nu zijn de meeste brieven van de gemeente aan asielzoekers in het Nederlands opgesteld. Hierdoor zijn die brieven, die al ingewikkeld zijn voor Nederlanders, voor asielzoekers nog moeilijker te begrijpen, waardoor de kans bestaat dat er iets fout loopt in hun procedure of aanvraag.