#

Economie

Economie

  1. Economie

De Jonge Democraten Utrecht vinden dat Utrecht zich verder moet profileren als een ideeëneconomie. De gemeente Utrecht kan dit doen door de uitvoering van innovatieve ideeën te stimuleren door kritisch te kijken naar beperkende regels of anderszins te faciliteren.

Ondernemerschap

De gemeente moet zich meer focussen op het ondersteunen van startende ondernemers in Utrecht. De gemeente krijgt van de staat een jaarlijks bedrag om haar ondernemers te ondersteunen. De gemeente zou dit geld moeten investeren in startende ondernemers die een duurzame onderneming willen oprichten, door ze bijvoorbeeld workshops, startersleningen en advies te geven. Studenten zouden al tijdens hun studie kennis moeten kunnen maken met ondernemerschap. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het opzetten van een ‘ondernemersloket’ op de Uithof. Door hen te stimuleren in Utrecht hun onderneming op te richten, draagt dit bij aan de economie van Utrecht en zorgt het voor een gunstig, progressief ondernemersklimaat.
Daarnaast vinden de Jonge Democraten Utrecht dat zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) ondersteund moeten worden door hen eenvoudig de benodigde informatie te verschaffen en te begeleiden bij de wet- en regelgeving rondom ZZP’ers.

Regelvrije bijstand

De gemeente wou, in samenwerking met de Universiteit Utrecht, onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een basisinkomen. Door tegenwerking van de Rijksoverheid is dit onderzoek niet uitgevoerd. Op dit moment wil de gemeente een experiment uitvoeren met regelvrije bijstand voor een kleine groep inwoners, die langdurig in de bijstand zitten met weinig kans om nog aan het werk te komen. Het geld dat wordt bespaard op de begeleiding bij het zoeken naar werk van deze groep, kan worden geïnvesteerd in inwoners met een grote kans om een baan te vinden. Deze maatregel kan zichzelf potentieel via de belastingen terugverdienen en voorkomt een hoop rompslomp en last voor mensen die langdurig in de bijstand zitten met weinig perspectief om nog aan het werk te komen. De Jonge Democraten Utrecht ondersteunen dit idee van harte en zien graag een experiment met regelvrije bijstand.

Horeca

De Jonge Democraten Utrecht zijn van mening dat de horeca in hoge mate bijdraagt aan de gezelligheid in de stad. De gemeente heeft een streng beleid dat er buiten de terraspinnen niet gedronken mag worden, waardoor de aansprakelijke terras eigenaar een boete krijgt indien dit toch gebeurd. Ondernemers zijn niet in staat constant hun bezoekers in de gaten te houden en zijn de dupe van een overtreding van de bezoeker. De straffen moeten proportioneel zijn aan de overtreding en minder zwaar zijn. De gemeente kan experimenteren met terrassen zonder pinnen, waar de verkeersveiligheid niet in het geding is. Daarnaast zou ook de overschrijdende drinker gewaarschuwd dan wel gestraft moeten worden.