#

Openbaar Bestuur

Openbaar Bestuur

  1. Openbaar bestuur

Openbaar bestuur is een belangrijk lokaal thema, omdat de Jonge Democraten Utrecht de burgers willen betrekken bij de besluitvorming. Zo houden burgers feeling met de stad. Zeker op het gebied van stadsgesprekken, open data en inzichtelijke raadsinformatie vinden de Jonge Democraten Utrecht dat de gemeente Utrecht zich kan verbeteren.

Stadsgesprekken

In een stadsgesprek zoekt de gemeente de bewoner op om in gesprek te gaan over een bestuurlijk thema dat in de wijk relevant is, zoals opvanglocaties van asielzoekers en duurzame energie. De Jonge Democraten Utrecht zijn van mening dat deze stadsgesprekken vaker moeten plaatsvinden en een sterk adviserende rol moeten hebben. Er zijn genoeg thema’s die spelen in de gemeente waarover de inwoner beter geïnformeerd kan worden en betrokken kan worden bij besluitvorming.

Open data

Op dit moment bestaat er de website Utrecht Open Data, die een overzicht geeft van de beschikbare open data van de gemeente Utrecht. Deze website is onoverzichtelijk en weinig handzaam. De gemeentefinanciën, concrete beleidsplannen en statistieken over bijvoorbeeld luchtkwaliteit en criminaliteit zijn lastig te vinden. Het zou voor inwoners gemakkelijker moeten zijn om dit soort informatie terug te vinden. De Jonge Democraten Utrecht zien graag dat er een makkelijk doorzoekbare index komt en dat meer data op de website worden geplaatst. Daarnaast kan de gemeente het bestaan van de site meer bekend maken onder de inwoners.

Inzichtelijke raadsinformatie

Om de inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming in de gemeente, moet het makkelijker worden om te weten wat er speelt in de gemeenteraad. De raadsagenda’s zouden inzichtelijker moeten zijn, bijvoorbeeld door ze te ordenen op onderwerp en op de website van de gemeente makkelijk beschikbaar te maken. Daarnaast zou er een mogelijkheid moeten zijn om notificaties te krijgen als een onderwerp wordt besproken dat een inwoner interesseert (bijvoorbeeld, een bepaalde wijk of thematisch). De betrokkenheid kan worden vergroot door de introductie van een ‘stemmentracker’ waaruit blijkt wat gemeenteraadsleden gestemd hebben. Daardoor wordt het makkelijker te volgen welke thema’s spelen in de raad en wat een lokale politicus waarop jij gestemd hebt, uitspookt in de raad. Bij de stemmentracker is het van belang dat deze goed functioneert, doorzoekbaar is en geïndexeerd is per partij, raadsleden en onderwerpen. De lokale politici zouden deze stemmentracker ook moeten kunnen koppelen aan hun sociale media accounts. Burgers zouden ook actiever moeten worden gewezen op de beschikbare informatie, bijvoorbeeld bij het versturen van stembiljetten, het verlengen van een paspoort of het doorgeven van wijzigingen in de gemeenteadministratie.