#

Volksgezondheid

Volksgezondheid

  1. Volksgezondheid

Op het gebied van Zorg en Welzijn spelen in Utrecht een aantal thema’s. De volgende thema’s worden uitgelicht: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), preventieve gezondheidszorg en seksuele gezondheid.

WMO

De decentralisatie van de zorg heeft in 2015 geleid tot onder andere het afschaffen van de AWBZ en het onderbrengen van de verschillende zorgtaken bij onder andere gemeenten en zorgverzekeraars (WMO en Zorgverzekeraarswet). De gedachte achter de decentralisatie is het goedkoper en dichter bij huis leveren van de noodzakelijke dagelijkse ondersteuning. De bekendste voorbeelden van deze ondersteuning zijn dagbesteding en de huishoudelijke hulp.

De Jonge Democraten Utrecht zijn voorstander van decentralisatie van zorg; zo zijn sociale netwerken beter in kaart te brengen en kan zorg dichter bij de bewoner geleverd worden en meer aansluitend op de behoefte. Spin in het web zijn de mantelzorgers en vrijwilligers die veel ondersteuning bieden aan de bewoners. Om hen goed te ondersteunen zullen goed overleg en adequaat inspelen op de behoeftes van bewoners cruciaal zijn.
Dit kan door medische technologie. De medische technologie blijft zich ontwikkelen en biedt al mogelijkheden om de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. Door als gemeente het gebruik van deze mogelijkheden te stimuleren, zoals health wearables (apps en apparaten), kan de gemeente zijn bewoners ondersteunen. Door de bouw van woningen met aanwezige zorgtechnologie te stimuleren, kan de gemeente ervoor zorgen dat ouderen langer thuis blijven wonen. Deze ‘slimme woningen’ kunnen bijvoorbeeld eenvoudiger contact maken met de verpleging en technologie bevatten tegen vallen en het open laten staan van het gas.

Een andere belangrijke taak die bij gemeenten ligt door de decentralisering is de maatschappelijke opvang en het bevorderen van deelname aan de maatschappij. De gemeente dient ervoor te zorgen dat deze taken niet uit het oog worden verloren. De Jonge Democraten Utrecht zien de gemeente als instantie die ondersteuning regelt voor mensen in acute nood, zoals tijdelijke opvang, en op structurele wijze een begeleidingstraject aanbieden om het leven weer op de rit te krijgen.

Preventieve gezondheidszorg

De Jonge Democraten Utrecht vinden dat voorkomen beter is dan genezen. Leefstijl gerelateerde welvaartsziektes, zoals hart- en vaatziekten, leveren een substantiële bijdrage aan de ziektelast en sterfte in Nederland. Op dit moment worden er in Utrecht al initiatieven ontplooid, voor voornamelijk kinderen, om te werken aan een gezonde levensstijl. Wij zien graag dat bewezen effectieve gezondheidsprogramma’s zo breed mogelijk moeten worden ingezet door de gemeente in samenspraak met de relevante partijen (GGD, scholen, ouders, werkgevers), zodat de gezondheidswinst zo groot mogelijk is. Op sportclubs en scholen moet er meer aandacht komen voor de rol van gezonde voeding.

Seksuele gezondheid

Jongeren tot 25 jaar en burgers met een verhoogd risico op seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s), zoals prostituees en homoseksuelen, hebben nu het recht zich gratis te laten testen op SOA’s. De Jonge Democraten Utrecht vinden seksuele gezondheid een belangrijk thema en willen dat de gemeente de mogelijkheid biedt aan al haar inwoners om zich anoniem te laten testen op SOA’s.