Vacatures

Op deze pagina tref je de vacatures die momenteel openstaan bij de Afdeling. Los daarvan kun je je altijd aanmelden voor een van de werkgroepen.

Penningmeester gezocht

Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) die op maandag 18 december, zal plaatsvinden, zal een nieuwe penningmeester worden verkozen die samen met Bestuur Broer tijdens het bestuursjaar 2017-2018 de kar voor de Jonge Democraten Utrecht zal trekken. Heb jij interesse in een bestuursjaar bij de Jonge Democraten Utrecht? Hieronder het profiel: 

Penningmeester

Functieomschrijving

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de afdeling. Dit omvat in ieder geval alles wat met geld te maken heeft. Ook de bezittingen van de afdeling staan onder toezicht van de penningmeester. De penningmeester draagt zorg voor de financiële administratie, het werven van inkomsten, en het betalen van de uitgaven. Vanuit deze taken werkt de penningmeester samen met alle bestuursleden om financiering en inhoud op elkaar af te stemmen.

Taken
 • Financiële administratie
 • Opstellen begroting
 • Opstellen jaarrekening
 • Financieel overzicht houden
 • Fondsenwerving
 • Financieel advies uitbrengen aan het bestuur
 • Controle uitvoering van projecten (acties, symposia, twinnings, etc.)
 • Betalingen voor de afdeling uitvoeren
 • Uitgaven van de afdeling bewaken
 • Contact onderhouden met landelijk penningmeester
 • Contact onderhouden met afdelingskascommissie
Profielschets

Als (toekomstig) Penningmeester kun je je vinden in de volgende omschrijving:

 • Nauwkeurig
 • Gestructureerd
 • Rekenkundig inzicht
 • Enige bekendheid met begrotingen en jaarrekeningen
Tijdsbesteding

±15 uur per week, inclusief algemene taken

Deze functie heeft voornamelijk vaste en goed voorspelbare taken, en is daarmee makkelijk in te passen in een druk schema. Aan de algemene financiële administratie ben je ongeveer 3 uur per week kwijt. Er lopen altijd wel projecten waarvoor je een uurtje opzij moet zetten. Daarnaast werk je vooral als algemeen bestuurslid aan zeer variërende taken.

 

Aanmelden

Je heb besloten je te kandideren voor een bestuursfunctie. Hartstikke tof! Je kunt je als lid van de Jonge Democraten Utrecht aanmelden voor een van de bovengenoemde functies. Dit doe je door het  kandidaatstellingsformulier in te vullen en op te sturen naar secretaris.utrecht@jd.nl. Tot de Afdelingsvergadering kun je je kandideren, maar om de procedure goed te doorlopen moet je je uiterlijk maandag 11 december kandideren. 

 

Vragen?

Wanneer je nog vragen hebt kun je een mail sturen naar secretaris.utrecht@jd.nl.

Wij hopen je zo voldoende geïnformeerd te hebben en we zien je kandidaatstelling graag tegemoet!

Leden Kascontrolecommissie gezocht!

Kascontrolecommissie (KasCo)

Voor de AAV van 13 februari zijn we ook weer op zoek naar nieuwe leden voor onze Kascontrolecommissie. Deze commissie komt 3 á 4 keer per jaar samen, controleert de werkzaamheden van de penningmeester en geeft advies over het te voeren financiële beleid.

Functieomschrijving

Als lid van de kascontrolecommissie (kortweg KasCo) controleer je de werkzaamheden van de penningmeester en geef je de penningmeester gevraagd en ongevraagd advies over het te voeren financiële beleid. Daarnaast wordt er van je verwacht advies uit te brengen op de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) over de financiële besluiten die op de agenda staan.

Taken

De KasCo voert de volgende werkzaamheden uit:

• Controleren en goedkeuren van de financiële administratie;

• Adviseren en ondersteunen van de penningmeester;

• Verslag doen aan de Algemene Afdelingsvergadering.

Als KasCo-lid kun je, je vinden in de volgende eigenschappen:

• Kritisch

• Secuur

Tijdsbesteding

De KasCo komt gemiddeld 3 á 4 keer per jaar bijeen om de stand van zaken te evalueren. Een vergadering duurt, afhankelijk van de te bespreken materie, zo'n 1,5 tot 4 uur.

 

Heb jij interesse? Vul dan snel het kandidaatstellingsformulier in en stuur het naar secretaris.utrecht@jd.nl.

Leden Twinningcommissie

Onze Afdeling organiseert ook dit jaar een uitwisselingsreis met een politieke jongerenorganisatie in het buitenland. Na een succesvol avontuur in Hongarije gaat de JDU ook dit jaar op zoek naar een mooie bestemming. Als lid van de Twinningcommissie kan jij de bestemming medebepalen en helpen met het organiseren van de reis. Tijdens de Twinning worden de nodige politieke en culturele activiteiten afgewerkt en is er natuurlijk ook ruimte voor het nodige feestje. De Twinning vindt plaats aan het eind van het voorjaar. In het begin zullen we maandelijks vergaderen. Als de reis dichterbij komt zal dat waarschijnelijk een keer in de twee weken worden. Lijkt het je leuk om deel uit te maken van deze commissie, stuur dan een bericht naar organisatie.utrecht@jongedemocraten.nl of spreek een van de bestuursleden aan op de borrel.

Leden Kascontrolecommissie

Kascontrolecommissie (KasCo)

Voor de AAV van 26 september zijn we ook weer op zoek naar nieuwe leden voor onze Kascontrolecommissie. Deze commissie komt 3 á 4 keer per jaar samen, controleert de werkzaamheden van de penningmeester en geeft advies over het te voeren financiële beleid.

Functieomschrijving

Als lid van de kascontrolecommissie (kortweg KasCo) controleer je de werkzaamheden van de penningmeester en geef je de penningmeester gevraagd en ongevraagd advies over het te voeren financiële beleid. Daarnaast wordt er van je verwacht advies uit te brengen op de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) over de financiële besluiten die op de agenda staan.

Taken

De KasCo voert de volgende werkzaamheden uit:

• Controleren en goedkeuren van de financiële administratie;

• Adviseren en ondersteunen van de penningmeester;

• Verslag doen aan de Algemene Afdelingsvergadering.

Als KasCo-lid kun je, je vinden in de volgende eigenschappen:

• Kritisch

• Secuur

Tijdsbesteding

De KasCo komt gemiddeld 3 á 4 keer per jaar bijeen om de stand van zaken te evalueren. Een vergadering duurt, afhankelijk van de te bespreken materie, zo'n 1,5 tot 4 uur.

 

Heb jij interesse? Vul dan snel het kandidaatstellingsformulier in en stuur het naar secretaris.utrecht@jd.nl.

Nieuws

Interview met Marc

Na mijn interview met Jasper is het nu aan mij de schone taak een lid van deze mooie afdeling te interviewen. Nadat mij stevig is ingepeperd dat ik niet een (oud)bestuurslid mag kiezen, valt de ke...

Lees meer...

maandag 20 november 20:00
Student en Starter in de grote stad: het gevecht om woonruimte (LET OP: andere locatie) - Utrecht
zaterdag 25 november 10:00
Day of the Middle East - Landelijk
maandag 27 november 20:00
Motieschrijfavond - Utrecht
zaterdag 02 december 11:00
PI-Dag - Politiek Inhoudelijke Dag - Landelijk
donderdag 07 december 19:30
Schrijfmarathon voor Amnesty - Landelijk
donderdag 14 december 12:00
IFLRY Congres - Landelijk
vrijdag 15 december 17:00
BBBB Arnhem-Nijmegen - BuitenBubbelBorrel met Bestuur Brongers - Landelijk
zaterdag 16 december 18:00
JD-Kerstgala - Landelijk

» Bekijk volledige kalender

Vul hieronder je emailadres in om een link te krijgen waarmee je je aan kunt melden voor de nieuwsbrieven van de Jonge Democraten en waarmee je je abonnementen kunt wijzigen.

» Bekijk eerdere nieuwsbrieven

Jonge Democraten Online

FacebookTwitter

© 2017 Jonge Democraten