#

Economie

Economie

De Werkgroep ‘Economie’ heeft verschillende interessante avonden georganiseerd, zoals over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel en over het basisinkomen. Daarnaast voeren ze stevige discussie over economie en wat de visie van de JD hierop zou moeten zijn. 

Voorbeeld van een activiteit

De eerste avond van de werkgroep economie van dit jaar ging over de grootstedelijke woningmarkt. Op deze
markt zijn de prijzen voor wonen de afgelopen tijd ontzettend gestegen en er heerst een ontzettende
krapte. De voornamelijk hierdoor worden getroffen zijn de groep studenten en de groep starters. Zij
zijn de grootste groep die de trek naar de stad maken, en tegelijkertijd heel kwetsbaar vanwege de
weinige middelen en onzekere contracten. Daarom was het voor eens tijd om hieraan een avond te
wijden.

De eerste spreker was de Utrechtse wethouder voor ruimtelijke ordening & wonen Paulus Jansen
(SP). Zijn verhaal spitste zich toe op de markt voor middenhuur, omdat vooral op deze markt het
verschil tussen aanbod groot was. Dit betrof voornamelijk groepen middeninkomens die (net ) te
veel verdienden voor een sociale huurwoning, maar zich geen koopwoning konden permitteren. Om
het aanbod voor deze groep te vergroten is er het actieplan middenhuur, dit plan stelt de
maximumhuurprijs voor bepaalde woningen in Utrecht op €950,- per maand, en stelt een minimum
aan het aantal vierkante meters voor een woning. Ook zal dit actieplan nog extra ondersteunt
worden doordat binnenkort ‘middenhuur’ als bestemmingsplancategorie wordt toegevoegd, en de
gemeente grond kan reserveren voor bouw dat zich specifiek op deze groep richt.

De tweede spreker was Roeland Kreeft, hij is strategisch adviseur bij SSH (stichting voor
studentenhuisvesting) en werd gevraagd om zijn visie op de woningmarkt te geven. Zijn analyse was
dat de problemen grootstedelijke woningmarkt (met name Utrecht en Amsterdam) eigenlijk geen
probleem van te weinig aanbod, maar eerder een van veel vraag. Hij vertelde dat als de gemeente
meer zou bijbouwen er mensen naar zo’n stad zouden trekken, die anders voor een plek buiten de
agglomeratie gekozen zouden hebben. Het probleem is daarmee dus niet op te lossen. Zijn meest
interessant aanbeveling daarin dat de gemeente binnen haar invloedssfeer een keuze moet maken
welke groepen zij binnen hun gemeente willen hebben wonen.

Aanmelden

De Werkgroep Economie heeft leden van verschillende achtergronden. Interesse in economische vraagstukken is voldoende! Lijkt het jou leuk je steentje bij te dragen aan deze Werkgroep of heb je vragen? Mail dan naar werkgroepen.utrecht@jd.nl.