#

Internationaal

Internationaal

De werkgroep Internationaal van de Jonge Democraten Utrecht houdt zich bezig met de internationale politiek. Het afgelopen politieke jaar hebben ze verschillende activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld over de Amerikaanse verkiezingen en het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie.

De leden van de werkgroep hebben verschillende achtergronden maar delen een brede interesse op het gebied van de internationale politiek. 

Voorbeeld van een activiteit

De eerste avond van het jaar ging over de spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Het was zeker een succes: de zaal zat helemaal vol, er was een overvloed aan interessante vragen en we hadden twee top sprekers, namelijk de amerikanist Koen Petersen die diverse boeken heeft geschreven over Amerikaanse politiek en Casper van der Veen, de historicus die zich specialiseert in Noord-Korea. Vanuit hun eigen expertise en kennis belichtten zij het conflict van twee verschillende kanten, aan de hand van enerzijds een historische schets en anderzijds een analyse van de actuele (oorlogs-)dreiging. De activiteit werd vervolgd met een gezellige borrel waarop sommigen nog verder in gesprek gingen met de sprekers en andere leden hun positieve reacties uitten onder het genot van een een goudgele rakker (of een kopje thee)!

Aanmelden

Heb je nog vragen over bv. ervaringen of andere leuke ideeën kun je altijd terecht bij de werkgroep of lijkt het jou leuk je steentje bij te dragen aan deze Werkgroep? Mail dan naar werkgroepen.utrecht@jd.nl.