#

Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

De Werkgroep OCW is de jongste werkgroep van de JDU en houd zich bezig met alle facetten die te maken hebben met cultuur, onderwijs en wetenschappelijk beleid in Nederland. Door het brede kader van de werkgroep is er ook een verscheidenheid aan activiteiten mogelijk.

Voorbeeld van een activiteit

Maandag 6 november 2017 vond de eerste avond van dit jaar van de werkgroep OCW plaats en het was een groot succes! Met als aftrap het bezoek van Jan van Zanen, gevolgd door twee interessante sprekers over de invulling van geschiedenisonderwijs in het Nederlandse basis- en middelbaar onderwijs. Dit resulteerde in interessante discussies over de invulling van het vak burgerschap en de positie van geschiedenis in het nieuwe onderwijssysteem voor middelbare scholen. Wat onderscheidt vakken als geschiedenis, maatschappijleer en burgerschap van elkaar? En hoe belangrijk is het dat deze vakken nog apart worden gegeven? Allemaal onderwerpen die aan bod zijn gekomen op deze enerverende avond.

Aanmelden

Mocht je nou gegrepen zijn door de thematiek van de avond en wil je daar graag aan bijdragen? Kom eens kijken bij de werkgroep OCW en praat mee over dit soort onderwerpen.
De Werkgroep heeft leden van verschillende achtergronden. Waar een gedeelte van de leden duidelijke affiniteit met het onderwijs heeft, staat bij andere leden het culturele aspect op de eerste plaats. Toch wordt er hard aan gewerkt om deze uiteenlopende interessegebieden met elkaar te verenigen en een verscheidenheid aan activiteiten te organiseren. Lijkt het jou leuk je steentje bij te dragen aan deze Werkgroep of heb je vragen? Mail dan naar werkgroepen.utrecht@jd.nl.