#

Veiligheid & Justitie

Veiligheid & Justitie

Kijk je geïnteresseerd op als je een politiesirene hoort gaan? Lees je het liefst krimi’s of heb je alle misdaadseries op Netflix al gezien? Blader je in de krant altijd als eerste door naar de artikelen die over criminaliteit gaan? Kom dan eens kijken bij de werkgroep Veiligheid en Justitie! Wij houden ons  bezig met dezelfde zaken als het gelijknamige ministerie: criminaliteit, politie, rechters en straffen. In het verleden heeft de werkgroep bijvoorbeeld avonden over terrorisme, klokkenluiders en digitale veiligheid georganiseerd. Het studeren van rechten of criminologie is geen voorwaarde om lid te worden van deze werkgroep. 

Voorbeeld van een activiteit

Afgelopen 16 oktober was het zover: de eerste avond dit jaar die werkgroep Veiligheid en Justitie georganiseerd heeft! Deze avond stond in het teken van ICT-systemen van de overheid.

De eerste helft van de avond legden Rinke Smedinga en August Hans den Boef uit wat daar mis mee is binnen de overheid. De ICT-systemen zijn verouderd en plaatsen de overheid in een afhankelijke positie van bedrijven. Verder weten weinig ambtenaren en politici wat van ICT af. Dit is een groot probleem, volgens Rinke en August Hans. Door de aanwezigen werden veel vragen gesteld en deze werden goed beantwoord door Rinke en August Hans. Vaak werd herhaald dat zij het ook lastig vinden een oplossing te bedenken, want anders was het ‘systeem’ al wel beter geworden.

Na de pauze was het tijd om oplossingen te bedenken in kleine groepjes van ongeveer 6 mensen. Elk groepje deed zijn best een zo goed mogelijke oplossing te bedenken. Na een tijdje werd door Rinke aan elke groep gevraagd wat ze bedacht hadden. Leuke oplossingen kwamen voorbij: ‘Een ICT-toets maken voor elk Tweede-Kamerlid!’ was een van de leuke oplossingen.

Iedereen die aanwezig was, kon samen met August Hans en Rinke nadenken over dit onderbelichte probleem binnen veiligheid en justitie. Iedereen werd aan het nadenken gezet. Het was een erg geslaagde avond!

Aanmelden

Lijkt het jou leuk je steentje bij te dragen aan deze werkgroep of heb je vragen? Mail dan naar werkgroepen.utrecht@jd.nl.