#

Commissies

Commissies

Commissies houden zich bezig met allerlei zaken die van belang zijn voor Afdeling Utrecht en haar leden. De meeste werken op projectbasis en zijn dus ook tijdelijk actief. Als er leden gezocht worden, kun je dit terugvinden onder vacatures. Als je zelf een commissie wil oprichten kun je contact opnemen met secretaris.utrecht@jd.nl

Afdeling Utrecht heeft de volgende commissies:

Kascontrolecomissie (Kasco) - Onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de Algemene Afdelingsvergadering verslag van haar bevindingen uit

Raad van Advies (RvA) - Ondersteunt het het bestuur gevraagd en ongevraagd bij het reilen en zeilen van de vereniging

Benefietcommissie - Organisatie kerstactiviteit

Twinningteam - Organisatie Twinning (uitwisselingsreis naar een buitenlandse zusterpartij)

Ori├źntatiecommissie (Orco) - Ori├źnterende gesprekken voeren met bestuurskandidaten en advisering aan de Algemene Afdelingsvergadering hierover

Activiteitencommissie (Aco) - Organiseren van leuke gezelligheidsactiviteiten 

Utrechts Politiek Kernteam (UPK) - Actief zijn met het de lokale politieke output van de JD Utrecht.